Toevalskunst
Recentelijk zoekt Viesrood naar mogelijkheden om beeld te laten genereren door algoritmes.
Algoritmes maken willekeurige keuzes uit een mathematisch gedefinieerde klasse van mogelijkheden. Elke mogelijkheid bevat een y- en x-co÷rdinaat. Met behulp van deze co÷rdinaten wordt vervolgens een lijntekening gegenereerd.
De houding die hierachter zit komt ongeveer overeen met die van kunstenaars die niets exposeren of die de hele wereld tot kunstwerk uitroepen: men vermijdt keuzes en standpunten, werpt de toeschouwer terug op de onvervreemdbare verantwoordelijkheid voor zijn eigen esthetische ervaringen en brengt het feit dat alles esthetisch interpreteerbaar is onder de aandacht.

Open experiment